close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ARCHIWUM ROK 2016

 • 22 lipca 2016

  Zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski. Przyłącz się do niej! Razem tworzymy kolekcję Muzeum Historii Polski.

  Publiczna zbiórka pamiątek historycznych odbywająca się pod hasłem „Małe wielkie historie” rozpoczęła się 14 maja i będzie trwać do 11 listopada 2016 r. Zbiórka została zainaugurowana podczas Nocy Muzeów w kilku miastach Polski, w których Muzeum Historii Polski prowadziło akcję informacyjną i spotykało się z darczyńcami:

  • Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury (13/14 maja)
  • Warszawa, Galeria Kordegarda (14/15 maja)
  • Wrocław, Muzeum Pana Tadeusza (14/15 maja)
  • Katowice, Muzeum Śląskie (14/15 maja)
  • Łódź, Muzeum Miasta Łodzi (14/15 maja)
  • Gdańsk, Narodowe Muzeum Morskie (21/22 maja)
  • Poznań, Biblioteka Raczyńskich (21/22 maja)

  Muzeum Historii Polski otrzymało pamiątki, darowane zarówno w czasie Nocy Muzeów, dostarczone do siedziby MHP, przysłane pocztą, a także odebrane od darczyńców, którzy kontaktowali się z MHP i zgłaszali zainteresowanie zbiórką.

  Grupa darczyńców liczy w tej chwili ok. 100 osób, które przekazały Muzeum pamiątki, bądź są z nami w kontakcie w sprawie darowizny; ponadto zgłosiło się kilku depozytariuszy i osób, które zaproponowały pomoc i współpracę przy pozyskiwaniu darowizn i innych działaniach Muzeum Historii Polski.

  W wyniku zbiórki do Muzeum Historii Polski trafiło do tej pory łącznie ponad 950 obiektów, w tym ok. 30 zostało oddane w depozyt, pozostałe to darowizny. Większość otrzymanych darów stanowią fotografie i dokumenty (listy, pocztówki, umowy, legitymacje, indeksy, dyplomy, itp.), a także książki, prasa, ulotki, plakaty, odznaczenia, znaczki, przypinki. Wśród otrzymanych obiektów znajdują się również meble, zabytki techniki, broń oraz elementy ubioru.

  Najstarszymi obiektami podarowanymi MHP są średniowieczne krzyżyki, najmłodszymi – współczesne wydawnictwa książkowe. Przeważają pamiątki związane z opozycją demokratyczną lat 80., a także zbiory rodzinne dokumentów i fotografii, wśród których znajdują się obiekty z początków XX w. po schyłek PRL.

  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych przekazywaniem pamiątek do kontaktu z Muzeum:

  tel. 22 2119029, pamiatki@muzhp.pl | www.muzhp.pl

  Wybrane darowizny:

  1. XIX- wieczna szafka pod lustro ze skrytką (darowizna Agnieszki Romaszewskiej).

    

   XIX-wieczna szafka pod lustro ze skrytką, w której przechowywano dokumenty Państwa Podziemnego w trakcie II wojny światowej, a w okresie PRL-u Zbigniew i Zofia Romaszewscy przechowywali w niej archiwalia opozycji demokratycznej.

    

  2. Sztandar NSZZ Solidarność Studia Miniatur Filmowych w Warszawie (darowizna Leszka Komorowskiego).

    

  3. Pamiątki  po Edwardzie Tokarskim (darowizna Piotra Towalskiego).

    

   W zbiorze znajdują się m.in. listy z frontu ukraińskiego (1919 r.) pisane przez Edwarda Tokarskiego, żołnierza 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, indeks Politechniki Warszawskiej oraz zbiór fotografii rodziny Tokarskich.

    

  4. Zbiór fotografii i dokumentów rodzin Majlichów i Sudów (darowizna Leszka Sudy).

    

   W zbiorze dokumenty i fotografia od przełomu XIX/XX w. po lata 80. XX w. – m.in. indeksy i świadectwa studenta Wydziału Filozoficznego UJ, patent oficerski, kenkarta, umowy i legitymacje z okresu II RP.

    

  5. Cylinder z 1900 r. (darowizna Jana Kapitańskiego).
  6. Godło z urzędu II Rzeczpospolitej (darowizna Jolanty Przewoźnik). Międzywojenne godło, pochodzące z jednego z urzędów z terenów Galicji Wschodniej, przywiezione do Polski przez Andrzeja Przewoźnika.

    

  7. Zeszyt ze stykówkami oraz albumy ze zdjęciami i negatywami, dokumentującymi różne wydarzenia polityczne w Polsce w latach 80. (darowizna Przemysława Adamka). Darczyńca robił zdjęcia osobiście w wieku kilkunastu lat. Sam je również wywoływał i opisywał w albumach. Uwiecznił w ten sposób m.in. pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, manifestację „Solidarności” z 2 maja 1982 r. i protesty studentów w listopadzie i grudniu 1984 r.
  8. Lufa do karabinu przeciwpancernego wz.35, tzw. "UR" konstrukcji inż. Maroszka (anonimowy darczyńca).

    

  9. Średniowieczne krzyżyki z XI-XIV w. (anonimowy  darczyńca).

    

  10. XVII-wieczny dokument z autografem Jana Kazimierza (darowizna Czesława Prętkiego).

    

  11. Matryca (ramka) do sitodruku z tekstem roty Solidarności Walczącej (darowizna Mateusza Morawieckiego).

    

  12. Plakat „Dziadów” z 1968 r. w reż. Kazimierza Dejmka (depozyt Antoniego Pawlickiego).

    

  13. Elektryczna maszyna do pisania IBM (darowizna Eugeniusza Smolara). Maszyna została przemycona przez Eugeniusza Smolara do Polski w połowie lat 80., a następnie służyła redakcji „Tygodnika Mazowsze” do przygotowywania matryc do offsetowej maszyny drukarskiej.

    

  14. Pamiątki po majorze Bronisławie Wadasie (darowizna Marioli Szoki). Podarowane przedmioty związane są z pobytem mjr Wadasa w obozie jenieckim dla oficerów w Murnau (Oflag VII A Murnau).

    

  15. Kamienne tablice z kaplicy Domu Polskiego w Wiedniu (darowizna Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu). Napisy na tablicach, związane z walką do odzyskania niepodległości, powstały w latach 1914-1920.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: