close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ARCHIWUM ROK 2016

 • 18 marca 2016

  Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza osoby polskiego pochodzenia w wieku 16 - 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2016.

  Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zaprasza polską młodzież i studentów do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym na rok 2016.

  W konkursie mogą wziąć udział osoby polskiego pochodzenia w wieku 16 - 25 lat, zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, które:

   

  1. w roku 2015 ukończyły co najmniej dziesiątą klasę szkoły średniej, oraz dziesiątą klasę języka polskiego
  2. biorą czynny udział w życiu polonii, w polskich organizacjach w Nowej Południowej Walii
  3.  zobowiązują się kontynuować studia języka polskiego w bieżącym roku i w latach następnych.

    

  Laureaci ze szkół podstawowych otrzymają nagrody książkowe. Jury konkursu przyzna także nagrody pieniężne. Zostaną one wręczone podczas uroczystości z okazji Konstytucji

  3 Maja, w sobotę 14 maja 2016 o godzinie 16.00 w Klubie Polskim Ashfield.

   

  Kandydaci zamierzający wziąć udział w Konkursie proszeni są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wypełnienie formularza podaniowego i przesłanie go wraz z wymaganymi dokumentami na adres załączony na formularzu w terminie do 30 kwietnia 2016.

  Formularz należy wydrukować, a po odręcznym wypełnieniu i podpisaniu, wraz

  z wymaganymi załącznikami przesłać na jeden z dwóch adresów podanych poniżej:

  W formie elektronicznej na email: northshore@polisheducation.org.au

  Drogą pocztową na adres:

  Scouter W. Szupryczynski

  Cultural Foundation in Sydney

  P.O. Box 818

  Ashfield NSW 2131

   

  Kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłoszeniowy

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać, pisząc na email: northshore@polisheducation.org.au

  lub dzwoniąc na numer :  0402 387 034  Elżbieta Cesarski

   

   

   

  Kilka słów o Fundatorze i działalności Fundacji

   

  Fundatorem Fundacji był Harcmistrz Witold Szupryczyński, urodzony 9 lipca 1914 r. w Chełmży, na Pomorzu. W 1924 roku wstąpił do gimnazjalnej drużyny harcerskiej

  im. Zawiszy Czarnego. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował do Australii. Oprócz działalności harcerskiej Witold Szupryczyński pełnił różne funkcje w Związku Polskim, Klubie Polskim w Ashfield i w Macierzy Szkolnej. Był wspaniałym wychowawcą,  duszą i sercem oddanym pracy społecznej.

   

  Witold Szupryczyński był również współzałożycielem ośrodka rekreacyjnego „Bielany” nad rzeką Colo, przeznaczonego przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Organizował tam kolonie i obozy. W dniu 3 maja 1979 roku Witold Szupryczyński został mianowany Harcmistrzem przez Naczelnika Harcerzy. Został także odznaczony odznaczeniami kombatanckimi oraz Złotą Odznaką 50-lecia Służby w Harcerstwie.

   

  Fundacja Kulturalna im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego zrodziła się z jego inicjatywy i z kapitału ofiarowanego przez niego w 1989 roku. Gest ten był wyrazem troski harcmistrza o wychowanie młodzieży w duchu polskości, o nieustanną naukę języka polskiego, tak ważną w podtrzymywaniu naszej kultury i tradycji. Odsetki od kapitału powiększonego o dotacje organizacji polonijnych i życzliwych osób prywatnych, śp. Janiny Neronowicz,  SPK , śp. Wiesi Szupryczyńskiej, Pani Natalii Kułakowskiej  są przyznawane każdego roku na uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  Otrzymują je osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Nowej Południowej Walii, uczące się języka polskiego w szkołach polskich i biorące czynny udział w uroczystościach polonijnych, wyłonione przez jury w konkursie stypendialnym. Są to nasi młodzi ambasadorowie, promujący polskość na antypodach.

   

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Stypendialnym.

  W imieniu Powierników  Fundacji  Kulturalnej im. Harcmistrza Witolda Szupryczyńskiego

  i Koła Akademików Polskich

   

  Elżbieta Cesarska

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: