close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ARCHIWUM ROK 2016

 • 29 czerwca 2016

  25 czerwca w centrum konferencyjnym Hyde Park Forum odbyła się Konferencja Nauczycieli Języka Polskiego, gromadząc blisko sześćdziesięcioro nauczycieli ze wszystkich szkół polonijnych na terenie Nowej Południowej Walii.

  Konferencja została zorganizowana zgodnym wysiłkiem i przy udziale wszystkich szkół polskich w Nowej Południowej Walii: Polskiej Szkoły w Ashfield, w Liverpool, w Marayong, w Newcastle, w North Ryde, w Randwick i w Wollongong, a także nauczycieli szkół średnich z ośrodków Saturday School of Community Languages. Konferencję otworzyła Konsul Generalna RP w Sydney, Regina Jurkowska. Zgromadzonych nauczycieli powitali również: Albert Vella, Prezydent Federacji Szkół Języków Etnicznych w Nowej Południowej Walii, ks. Kamil Żyłczyński oraz dr Kamila Walker, prowadząca Studia Polskie na Uniwersytecie Macquarie, które dają jedyną w Australii możliwość nauki języka polskiego na poziomie uniwersyteckim. Wszyscy zaproszeni goście zgodnie podkreślili wagę tego spotkania, które zgromadziło nauczycieli wszystkich szkół polskich w Nowej Południowej Walii, a także dało dopasowaną do specyficznych potrzeb nauczycieli języka polskiego w Australii możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych przy efektywnym wykorzystaniu oferowanych w ramach australijskiego systemu edukacji możliwości wsparcia finansowego.

  Konferencja składała się z sześciu praktycznych warsztatów metodycznych przeprowadzonych przez doświadczonego metodyka nauczania wczesnego i początkowego, Halinę Kubarską – Klimek z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego ORPEG w Lublinie oraz przez autorki finansowanego ze środków polonijnych MSZ projektu „Historia dla Polonii” Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii - Agnieszkę Kaczmarczyk i Katarzynę Mickiewicz. H. Kubarska-Klimek w ciekawy i dynamiczny sposób pokazała nauczycielom, jak przeprowadzić rozgrzewki słowno-umysłowe pomocne przy skupieniu uwagi dzieci podczas lekcji, a także przedstawiła ćwiczenia kształtujące umiejętność czytania i oparte na zabawie techniki pomocne przy wprowadzaniu nowego słownictwa. Omówiła również najciekawsze nowości książkowe wzbogacające kompetencje językowe najmłodszych. Agnieszka Kaczmarczyk i Katarzyna Mickiewicz zaprezentowały platformę e-learningową "Historia dla Polonii" oraz możliwości jej wykorzystania do przeprowadzenia lekcji historii w klasach starszych. Zaproponowały również metody aktywizujące - również z wykorzystaniem platformy - służące przekazywaniu wiedzy historycznej w klasach młodszych. Jeszcze przed rozpoczęciem konferencji prelegentki miały okazję wizytowania jednej ze szkół sobotnich w Sydney i przeprowadzenia lekcji pokazowych. Konferencję zakończyła wspólna kolacja, podczas której nauczyciele wszystkich szkół mogli wymienić się doświadczeniami i nawiązać nowe kontakty, co było także jednym z cennych rezultatów tego spotkania.

  Fot. Bogumiła Filip

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: