close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKT STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 • Osoby, które chcą wydobyć australijski odpis aktu stanu cywilnego, mogą to uczynić kontaktując się bezpośrednio z odpowiednim urzędem stanu cywilnego w Australii. Konsulat Generalny RP w Sydney może pośredniczyć w wydobyciu dokumentów z australijskich urzędów stanu cywilnego po otrzymaniu od wnioskodawcy kompletnego wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty.

   

  Konsulat informuje, iż w związku z bardzo restrykcyjną australijską ustawą o ochronie danych osobowych (Privacy Act) wydobycie aktów stanu cywilnego może nastąpić jedynie na wniosek osoby, której akt dotyczy bądź jej najbliższych krewnych. W przeciwnym razie, aby otrzymać australijski akt stanu cywilnego, należy wykazać, iż ma się interes prawny w jego wydobyciu.

   

  W celu uzyskania aktu stanu cywilnego należy przesłać do Konsulatu:

   

  a. stosowne upoważnienie dla konsula do działania w imieniu osoby zainteresowanej, sporządzone w języku angielskim; w upoważnieniu tym należy dokładnie wskazać pokrewieństwo w stosunku do osoby, której akt ma zostać wydobyty, oraz jej dokładne dane. W zależności od rodzaju wydobywanego dokumentu należy również podać informacje dotyczące miejsca i daty urodzenia (akt urodzenia), miejsca i daty zawarcia małżeństwa (akt małżeństwa) bądź miejsca i daty zgonu (akt zgonu);

   

  b. kopię dokumentu tożsamości (nowego dowodu osobistego bądź paszportu polskiego);

   

  c. stosowną opłatę.

   

  Aktualne informacje o oplatach za wydobycie dokumentów z australijskich urzedow stanu cywilnego znajduja się na stronach internetowych poszczególnych urzedow:

   

  1. Nowa Południowa Walia (NSW Registry of Births, Deaths and Marriages) - http://www.bdm.nsw.gov.au

   

  2. Victoria (BDM in Victoria) - http://www.bdm.vic.gov.au/home/

   

  3. Australia Zachodnia (Government of Western Australia, Registry of Births, Deaths and Marriages) - http://www.bdm.dotag.wa.gov.au/

   

  4. Tasmania (Department of Justice, Registry of Births, Deaths and Marriages) - http://www.justice.tas.gov.au/bdm

   

  5. Australia Południowa (Office of Consumer and Business Affairs, Births, Deaths and Marriages Registration Office) - https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/births,-deaths-and-marriages

   

  6. Australijskie Terytorium Stołeczne (ACT Registrar-General's Office) - https://www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/detail/a_id/18/~/apply-for-a-birth%2C-death-or-marriage-certificate

   

  7. Queensland (Department of Justice and Attorney-General, Queensland Registry of Births, Deaths and Marriages) - https://www.qld.gov.au/law/births-deaths-marriages-and-divorces/

   

  8. Terytorium Północne (Northern Territory Department of Justice, Registry of Births, Deaths and Marriages) - https://nt.gov.au/law/bdm/apply-for-birth-death-or-marriage-certificate

   

  Opłata konsularna za wydobycie i doręczenie dokumentu z urzędu australijskiego wynosi 70 AUD. Powyższą opłatę (powiększoną o opłatę pobieraną przez urząd australijski) należy przesłać na konto Konsulatu wraz z podaniem imienia i nazwiska.

   

  UWAGA

   

  W razie dodatkowych pytań, przed przesłaniem dokumentów i wniesieniem opłaty, prosimy o kontakt z Konsulatem Generalnym RP w Sydney pisząc na adres e-mailowy: sydney.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: