close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLONIA W AUSTRALII

 •           Według ostatniego australijskiego spisu powszechnego z 2011 r., w Australii mieszka około 170 tys. osób mających pochodzenie polskie. Spis wykazał także, że w Australii mieszka ok. 48,5 tys. osób urodzonych w Polsce i że językiem polskim w domu posługują się ok. 50,5 tys. osób.

            Biorąc pod uwagę kryterium pochodzenia, według danych ze spisu z 2011 r. Polonia jest najliczniejsza w stanie Wiktoria (53 tys. osób), na drugim miejscu jest Nowa Południowa Walia (48 tys.), potem Queensland (24 tys.), Australia Zachodnia (18,5 tys.), Australia Południowa (18 tys.), Australijskie Terytorium Stołeczne (4 tys.), Tasmania (3,3 tys.) i Terytorium Północne (770 osób). Kryteria urodzenia w Polsce i języka używanego w domu potwierdzają największą liczebność Polonii w stanach Wiktoria i Nowa Południowa Walia.

            Początki polskiej imigracji do Australii sięgają XIX w., jednakże do końca II wojny światowej nie była ona zbyt liczna (w 1947 r. mieszkało tu ok. 6,5 tys. osób urodzonych w Polsce). Według danych australijskich, najważniejsze okresy polskiej imigracji to lata: 1947-54 (ponad 50 tys. osób), 1957-66 (prawie 15 tys. osób) i 1980-91 (ponad 25 tys. osób). Według spisu z 2006 r., spośród osób urodzonych w Polsce, ponad 80 % przybyło do Australii przed 1991 r. Wśród członków Polonii australijskiej urodzonych w Polsce można więc umownie wyróżnić zwłaszcza grupy emigracji powojennej z końca lat 40. i początku lat 50. XX wieku oraz emigracji „solidarnościowej” z lat 80 XX wieku.

            Obecnie obserwuje się pewien napływ do Australii młodych Polaków, którzy podejmują tutaj studia albo przyjeżdżają na kontrakty do pracy, część z nich z zamiarem osiedlenia się na stałe. Są też przypadki osób przesiedlających się z Wlk. Brytanii, Irlandii oraz USA.

            Polonia australijska jest dobrze zorganizowana i może bez przeszkód rozwijać swoją działalność oświatową, kulturalną i opiekuńczą dzięki oficjalnej polityce wielokulturowości, akceptującej i wspierającej działania poszczególnych grup etnicznych zamieszkałych w Australii. Istnieje tu znaczna liczba organizacji polonijnych, częściowo zrzeszonych w Radzie Naczelnej Polonii Australijskiej, a częściowo funkcjonujących poza nią. Polska obecność w Australii obejmuje domy i kluby polskie, szkoły, festiwale kultury, zespoły folklorystyczne, teatry, harcerstwo, kluby sportowe, stowarzyszenia kombatantów, kluby seniora, organizacje opieki społecznej, ośrodki religijne, itd. Obecne są również polskie czasopisma, stacje radiowe i portale internetowe. Poniżej przedstawiamy kompleksową bazę danych wszystkich tych organizacji i instytucji.

   

  BAZA DANYCH POLONII AUSTRALIJSKIEJ

   

  1.   RADA NACZELNA POLONII AUSTRALIJSKIEJ

  2.   FEDERACJE STANOWE

  3.   ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W CAŁEJ AUSTRALII LUB WIĘCEJ NIŻ JEDNYM STANIE

  4.   ZWIĄZKI POLAKÓW, KOŁA POLEK I INNE ORGANIZACJE O ZASIĘGU STANOWYM

  5.   ORGANIZACJE KOMBATANCKIE

  6.   ORGANIZACJE KULTURALNE I NAUKOWE, MUZEA I FESTIWALE

  7.   ORGANIZACJE GOSPODARCZE I BIZNESOWE

  8.   SZKOŁY I ORGANIZACJE OŚWIATOWE

  9.   ZESPOŁY PIEŚNI I TAŃCA, CHÓRY I ZESPOŁY MUZYCZNE

  10. TEATRY

  11. MEDIA

  12. DOMY I KLUBY POLSKIE

  13. KLUBY, ZESPOŁY I ORGANIZACJE SPORTOWE

  14. KLUBY SENIORA

  15. BIURA OPIEKI SPOŁECZNEJ

  16. FUNDACJE

  17. KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: